Archiwizacja dokumentacji

Archiwum to skarbnica wiedzy o przeszłości. Niestety zawiłe przepisy z zakresu archiwizacji dokumentów budzą często wątpliwości co do zasad ich porządkowania, przechowywania oraz współpracy z archiwum państwowym.

Służę pomocą w najbardziej skomplikowanych sprawach.

Drzewa genealogiczne

Kim byli nasi przodkowie, skąd wywodzi się nasz ród? Jakie jest pochodzenie naszego nazwiska? Te pytania nurtują prawie każdego z nas. Poznawanie swoich korzeni to jak budowanie własnej tożsamości.

Zajmuję się odkrywaniem odległej przeszłości z mroków niepamięci. Odnajduję dokumenty, które pozwoliły wielu osobom poznać historię swoich przodków. Opracowuję drzewa genealogiczne i sagi rodzinne. Wszystko w oparciu o oryginalną bazę źródłową z historycznych archiwów i bibliotek

Poszukiwanie spadkobierców oraz dokumentacji do spraw własnościowych

Odnalezienie spadkobierców może wydawać się niekiedy niemożliwe, a uregulowanie spraw własnościowych nie do przejścia.

Gwarantuję profesjonalne i skuteczne podejście do tematu. Wiedza z zakresu archiwistyki i doświadczenie pomogły pomyślnie sfinalizować niejedną sprawę. Czekanie to strata czasu.